03 10 2017 - Vem kan se dina hemligheter?

Öppna system är alltid en risk. I utvecklingen av appar som Slack och WhatsApp har säkerhet fått ge vika till förmån för användarvänlighet i jakten på att nå ut till så många användare som möjligt. Behov av att skicka text, bild och rörlig media mobilt, snabbt och enkelt gör att företag ändå blundar för riskerna.

Vad gör då företag åt att känsliga uppgifter cirkulerar utan kontroll på vem som kan se vad? Insikten om vad som egentligen står på spel kan bli en chock och få dyrbara konsekvenser. Storhet ligger i att både hålla säkerheten hög och samtidigt ha kvar användarvänligheten.

Tänk nu att din organisation skulle kunna kommunicera lika enkelt som med öppna sociala medieappar, i en sluten kontrollerad miljö där du vet var informationen lagras och systemet dessutom är kostnadseffektivt att införa och underhålla. Finns det något som säger emot att ha det systemet?

Kommunikation… och Säkerhet

I tabellen ser du en jämförelse av systemen C-One, Slack och WhatsApp. Alla systemen är till för att kommunicera och samarbeta, däremot är det stor skillnad i vilka möjligheter systemet har för att styra och kontrollera kommunikationen. C-One erbjuder en mobil kommunikation med samma funktioner som de öppna sociala kanalerna i kombination med en säkerhetsarkitektur som gör kommunikationen säker. Med hjälp av en egenutvecklad app för meddelanden, en central kommunikationspanel (SAM-central) och ett rollbaserat ramverk för användare kopplar systemet samman människor i ett nätverk som kan kommunicera och samverka under tillsyn.

Samverkan sker runt händelser som kallas case. Användare skapar case för en grupp och alla i gruppen kan sedan följa varje case och allt som finns runt detta case tills att det finns en lösning och ett resultat. SAM-centralen ger ledningsfunktionen en översikt med möjlighet att följa alla pågående case i realtid och styra ett case om så behövs.

Organisationer är beroende av smidiga samarbeten med ett kommunikativt samspel som för alla framåt. Antalet personer och vilka kan variera över tid. Arbetar du med events kan du behöva kommunicera med väldigt många personer under kort tid, men när eventet är över behövs inte det längre. Har man större projekt kan man också behöva dela upp användare och case i underprojekt.

Med C-One kan man enkelt lägga in och ta bort användare, både i och utanför organisationen, och tilldela dem roller med befogenheter. När användaren är inlagd laddar hen bara ner C-Ones app på sin mobil och startar systemet. Genom att utnyttja befintlig infrastruktur enligt principen ”bring your own device” blir systemet både användarvänligt och billigt att installera.

Analys av skedda händelser ger insikt. När du använder allmänna öppna kanaler är det svårare att automatiskt sammanställa kommunikation för att ta ut rapporter. Underlaget är beroende av vad varje person kan berätta. C-One är ett slutet system där du vet var alla uppgifter lagras ihop med tid och GPS-positionering för när den skickades. Händelser kan granskas från början till slut och åtgärderna som vidtagits analyseras för att skapa insikt i hur skeenden utvecklats och förändrats.

Som tabellen visar, kommunicera med C-One är lika enkelt som WhatsApp och Slacks men säkrare, kostnadseffektivt och med full spårbarhet.

Ladda ned vår jämförelsetabell

Share article

Download product information