Crowdsoft reports

30 03 2017 - Preferential stock issue completed

Preferential stock issue completed. Please see attached documents for details (only in Swedish). PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

16 02 2017 - Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma samt övriga dokument.   Extra bolgasstämma 170216 Revisors yttrande 20170207082332 Fullmaktsformulär [...]

Read more

06 02 2017 - Bokslutskommunike

Bokslutkomm CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

06 02 2017 - Styrelsens förslag till nyemission

PM Crowdsoft 170206 [...]

Read more

29 11 2016 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

30 08 2016 - Crowdsoft Technology AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

HALVÅRSRAPPORT CROWDSOFT januari 1 – juni 30 2016 [...]

Read more

25 05 2016 - Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 [...]

Read more

18 03 2016 - Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 [...]

Read more