CROWDABILITY™

"Användandet av alla tillgänglig resurser för ökad operationell effektivitet och kommunikation"

Människan är världens bästa sensor. Människan har ögon och öron och kan samla in och bearbeta informationen samtidigt / simultant. C-One kan stötta och göra det möjligt för människor att agera som sensorer.

Geo Safety

Ibland kan personer befinna sig i områden eller miljöer som upplevs mindre trygga. I C-One kan man markera ett geografiskt område och skapa en zon, ta reda vilka individer som befinner sig i zonen och börja kommunicera med dem för att vidta rätt åtgärder.

Genom en enkel knapptryckning i appen kan individer skicka en begäran till SAM-operatören om att bli följda och även använda C-One som larm.

Funktionerna ger trygghet och kontroll för både medarbetare och arbetsgivare.

Spårbarhet

C-One lagrar all media och kommunikation med full spårbarhet vilket garanterar att varje interaktion är möjlig att plocka fram data kring för vidare granskning och analys.

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Kommunikationsplattform

Hög informationssäkerhet i ett slutet system med uppsatt säkerhetsarkitektur och roller som är flexibla att anpassa till organisationen.

Med C-One är det enkelt att kommunicera med text, bild, ljud och video precis som i s sociala medier. Användarna kan också enkelt kommentera varandras inlägg.

C-One ger snabbare svarstider och kortar ledtider i processer tack vare effektiv case-hantering och kontroll över hur man samarbetar.

Systemet kan anpassas till olika organisationer, metoder, processer och terminologi. Detta skapar både en stor flexibilitet i installationen och en lösning som verkligen ger relevant information kring det man behöver veta.

Mobil dokumentbibliotek

C-One ger möjligheten att spara flera dokument på ett ställe och göra dem tillgängliga direkt i en smartphone.

Bättre beslut

Alla kommunicerar i samma system vilket ger en bättre bild och större insikt om händelsen och därmed kan snabbare och effektivare beslut om nödvändiga åtgärder fattas.

Situationsmedvetenhet

Situationsmedvetenhet ger styrka för att ta rätt beslut. C-One gör det möjligt att få en helhetsbild samt att skapa och filtrera relevant information med både centralt och lokalt perspektiv. SAM-centralen möjliggör en lägesbild dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

Arbeta med ouppdaterad / icke uppdaterad information kan vara frustrerande och göra det svårt att fatta beslut. Med C-One kan senaste information skickas snabbt till alla individer på samma gång.

Betrodda avsändare

Med C-One kommer meddelanden fram snabbt och till rätt grupper från betrodda avsändare. Varje case hanteras på rätt nivå av de personer som är relevanta för uppgiften.

Download product information