Köpcenter

Köpcentrum är miljöer med hundratusentals besökare inom en stor yta. De öppnar tidigt för de som vill köpa sitt efterlängtade morgonkaffe eller besöka en träningsanläggning. Många stänger sedan inte förrän vid midnatt ihop med att gästerna lämnar dess restauranger och biosalonger. Allt eftersom köpcentren blir mer och mer populära växer de också med fler affärer och nya tjänster som exempelvis läkare, konserthallar, restauranger och lekytor. Allt för att attrahera fler kunder.

Under de senare åren har köpcentren fått ny konkurrens. E-handeln tar mer och mer marknadsandelar från den fysiska butiken. Därför behöver köpcentren bredda sitt värdeerbjudande för att behålla sin attraktion och lönsamhet. Idag räcker det inte med att erbjuda shopping. Kunderna vill ha en hel köpupplevelse. Vad är nyckelfaktorn för att uppnå en sådan upplevelse? Förtroende.

Genom att använda C-One kan säkerhetsanställda och butiksägare samverka för att uppnå en trygg och förtroendefull shoppingupplevelse. Med C-Ones funktion Situational awareness management (SAM) och möjlighet till gruppkommunikation kan du proaktivt arbeta för en miljö där besökarna kan känna sig trygga och koncentrera sig på sina aktiviteter.

C-One är en smart säkerhetslösning som tillför det förtroende och trygghet som din verksamhet behöver.

Key features

Anpassade säkerhetsnivåer

C-One är utformat med väldefinierade användarroller för att säkerställa att rätt information når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Situationsmedvetenhet

C-One är designat för att förstå och hantera kritiska händelser när de sker. Vi kallar det situational awareness management (SAM).

Läs mer
Säker och kontrollerad

C-One har designat för att vara en heltäckande, trygg och säker kommunikationslösning.

Läs mer
Mångsidig mediehantering

C-One stöder foto, video, ljud och kartpositioner som skall överföras direkt dit där det behövs.

Läs mer
Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Administrera din kommunikation

C-One är designad för att passa din organisations struktur både vad det gäller organisation och befintliga verktyg.

Läs mer
Dynamiska caserättigheter

C-One är uppbyggt runt case och allt som finns runt ett cae och följer varje case från det att användaren skapar det tills att det finns en slutlig lösning och ett resultat.

Läs mer