Säkerhet

Säkerhetsorganisation garanterar företag och deras anställda skydd genom att grupper och individer samarbetar och är i kontakt med den centrala larmcentralen. Säkerhetspersonal arbetar ofta ensamma på fältet och förlitar sig på enkel och snabb kommunikation för effektiv verksamhet.

I grund och botten handlar säkerhet om hantering av planerade och oplanerade händelser, proaktivt och reaktivt arbete. Team, individer och den centrala ledningcentralen måste hela tiden samarbeta och hålla varandra informerade och à jour med alla händelser som kan uppstå. Krävs ett säkerhetsingripande måste personalen omedelbart underrättas och informeras om vilken typ och grad av händelse det är. Ju mer specifik, säker och snabb kommunikationen är desto bättre. Framgången för säkerhetsteamets agerandet är beroende av ett effektivt samarbete där kommunikationen är den hörnsten som ger möjlighet till verkligt bestående och verkningsfull skillnad.

Med tyngdpunkt på samarbete och samordning används C-One med stor framgång av säkerhetsorganisationer och personal. Case kan på ett enkelt sätt skapas, spridas och kommenteras och om det behövs föras vidare till andra team eller den centrala ledningscentralen.

C-One - en smart lösning som utrustar trygghetstjänster med en sluten och säker kommunikation.

Key features

Anpassade säkerhetsnivåer

C-One är utformat med väldefinierade användarroller för att säkerställa att rätt information når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Designad för rörlighet

C-One är utformad för att passa de mobila enheter som personalen redan äger och vet hur man använder.

Effektivt samarbete

Systemet använder människors redan invanda beteende för att interagera och kommunicera i sociala medier och skapar ett nytt, mer intuitivt sätt att hantera incidenter. Vi kallar social media communication (SMC).

Läs mer
Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Full spårbarhet

C-One är utrustat med en omfattande spårningsfunktionalitet för att granska händelser från början till slut och analysera åtgärderna som vidtagits.

Läs mer