Crowdsoft reports

20 11 2017 - DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

24 08 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT Q2 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Beslut årsstämma

170518 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

16 05 2017 - Årsredovsning 2016 samt kallelse till årsstämma

170510 PM Crowdsoft årsredovisning Crowdsoft ÅR 2016 FINAL Fullmaktsformulär 170518 PM Crowdsoft 170420 kallelse årsstämma [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

HALVÅRSRAPPORT CROWDSOFT januari 1 – juni 30 2016 [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

18 03 2016 - Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 [...]

Read more