01 07 2020 - Kommuniké från årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Flowscape Technology AB (publ) (PDF) [...]

Read more

15 06 2020 - Valberedningens förslag till styrelse i Flowscape Technology AB

Ladda ned som PDF [...]

Read more

11 06 2020 - Korrigering avseende pressmeddelande publicering av Årsredovisning 2019

Flowscape korrigerar ett fel i tidigare pressmeddelande 2020-06-09 ” Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2019”. Årsredovisningen har ej publicerats för sent och revisionsberättelsen var utan anmärkning. För ytterligare informa [...]

Read more

09 06 2020 - Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2019

Ladda ned som PDF Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Flowscape Technology ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolage [...]

Read more

02 06 2020 - Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (PDF) Fullmakt 2020-06-30 (PDF) [...]

Read more

27 05 2020 - Flowscape ändrar datum för årsstämma till 30:e juni

PM uppskjuten stamma 2020.pdf På grund av den rådande pandemin och den administrativa belastning den inneburit har Flowscapes styrelse beslutat att ytterligare skjuta på datumet för årets stämma till den 30e juni. Flowscapes styrelse följer ut [...]

Read more

15 05 2020 - Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

[...]

Read more

29 04 2020 - Ändrat datum för årsstämma till 15 juni 2020

[...]

Read more

28 02 2020 - Flaggningsmeddelande i Flowscape Technology AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Flowscape Technology AB (publ) (PDF) [...]

Read more

24 02 2020 - Kommuniké från extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

PM Flowscape beslut x bolagsstämma (PDF) [...]

Read more

05 02 2020 - Kallelse till extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ) (PDF) Fullmaktsformulär – 200205 (PDF) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemission Styrelsens redogorelse enl 13 kap 6 § ABL [...]

Read more

05 02 2020 - Flowscape tillförs cirka 30 Mkr i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier

Flowscape tillförs cirka 30 Mkr i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier (PDF) [...]

Read more

17 06 2019 - Kommuniké från årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Idag, den 17 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fr [...]

Read more

14 06 2019 - Flowscape Technology AB: Årsredovisning 2018 samt kommentarer till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB (publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Flowscape AB ÅR 2018 inkl RB.pdf Tillsa [...]

Read more

09 05 2019 - Förtydligande avseende pressmeddelande om senareläggning av årsstämma

Förtydligande årsstämma 9-5-19 [...]

Read more

06 05 2019 - Flowscape Technology AB senarelägger årsstämma

Senarelägger årsstämma 6-5-19 [...]

Read more

10 04 2019 - Stort svenskt försäkringsbolag väljer Flowscape

Stort försäkringsbolag 10-4-19 [...]

Read more

15 03 2019 - Stor svensk myndighet väljer Flowscape

Stor svensk myndighet 15-3-19 [...]

Read more

28 02 2019 - Flowscape får stororder på rumspaneler från internationell bolagskund

Stororder rumspaneler 28-2-19 [...]

Read more

19 02 2019 - Multinationellt bolag väljer Flowscape efter lyckad pilot

Multinationellt bolag 19-2-19 [...]

Read more

06 02 2019 - Förtydligande: Inga nya pressmeddelanden idag 6 februari

Förtydligande 6-2-19 [...]

Read more

01 02 2019 - Flowscape fortsätter att växa i Europa

Fortsätter växa i Europa 1-2-19 [...]

Read more

25 01 2019 - Internationell kund utökar Flowscape-installationer

Internationell kund utökar 25-1-19 [...]

Read more

11 01 2019 - Flowscape finns nu i 17 länder

17 länder 11-1-19 [...]

Read more

07 12 2018 - Fackförbund väljer Flowscape som digitalt kontorsstöd

Fackförbund 7_12_19 [...]

Read more

30 10 2018 - Logistikjätten Cargotec väljer Flowscape till sitt nya ABW-kontor

Cargotech 30_10_18 [...]

Read more

11 10 2018 - Flowscapes produkter visas som framtidens lösningar i USA

Flowscapes produkter visas som framtidens lösningar i USA 11-10-18 [...]

Read more

25 09 2018 - Statligt verk utökar Flowscapes lösning med ny order

Statligt verk utökar Flowscapes lösning med ny order 250918 [...]

Read more

17 07 2018 - Multinationell kund till Flowscape påbörjar global utrullning

180717-Multinationell-kund-Flowscape [...]

Read more

12 07 2018 - Crowdsoft Technology AB har genomfört namnändring till Flowscape Technology AB (publ).

180712-PM-Crowdsoft-Namnbyte [...]

Read more

01 06 2018 - Kommuniké från årsstämma i Crowdsoft Technology AB

180601 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

31 05 2018 - Rättelse – förtydligande av revisors uttalande i revisionsberättelse

PM Crowdsoft 180530 [...]

Read more

23 05 2018 - Ändrad publiceringsdag för kvartalsrapport, första kvartalet

PM Crowdsoft 180523 CSFS Senarelagd Q1 rapport [...]

Read more

21 05 2018 - Flowscape och Ericsson i globalt erbjudande mot teleoperatörer

PM Crowdsoft 180521 CS FS Ericsson [...]

Read more

02 05 2018 - Kallelse till årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

PM Crowdsoft 180502 kallelse årsstämma Styrelsens förslag till beslut bolagsordning Styrelsens förslag till beslut bemyndigande Styrelsens förslag till beslut optionsprogram Underbilaga A optionsprogram Underbilaga B optionsprogram Fullmakt 2018 [...]

Read more

24 04 2018 - Telenor Sverige AB: Flowscapes näst största order någonsin

PM Crowdsoft 180424 CS FS Telenor [...]

Read more

05 04 2018 - Flowscape får stororder från Nacka kommun

PM Crowdsoft 180405 CS FS Nacka Kommun [...]

Read more

22 03 2018 - Flaggningsmeddelande

PM Crowdsoft 180322 CS FS Flaggning [...]

Read more

13 03 2018 - Sista dag för handel med Crowdsoft BTA

PM Crowdsoft 180313 CS FS sluthandel BTA [...]

Read more

13 03 2018 - Crowdsofts och Flowscape slås ihop

PM Crowdsoft 180313 CS FS apport utfall [...]

Read more

02 03 2018 - Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – och Coor i pilot hos ett av Nordens största bolag

PM Crowdsoft 180302 CSFS med Coor [...]

Read more

20 02 2018 - Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – går in i Italien. Får tredje ordern från världsledande fastighetsaktör

PM Crowdsoft 180220 CSFS Kom Fast i Italien [...]

Read more

02 02 2018 - Företrädesemission genomförd

PM Crowdsoft 180202 CS FS emission utfall   [...]

Read more

01 02 2018 - Peter Reigo ny VD Crowdsoft

PM Crowdsoft 180201 CS FS VD   [...]

Read more

29 01 2018 - Flowtalk: varför valde Ericsson och Vasakronan Flowscape?

PM Crowdsoft 180129 CS FS Flowtalk   [...]

Read more

26 01 2018 - Ericsson utser Flowscape till global IoT-partner

PM Crowdsoft 180126 CSFS Ericsson   [...]

Read more

23 01 2018 - Crowdsoft tecknar sitt första pilotavtal i Storbritannien

PM Crowdsoft 180123 Ashton Gate   [...]

Read more

23 01 2018 - Crowdsoft under sammanslagning med Flowscape – Flowscape lyfter ut sin produkt i molnet

PM Crowdsoft 180122 CS FS Utv avd-1   [...]

Read more

18 01 2018 - Flowscape i samgående med Crowdsoft har tecknat avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin

PM Crowdsoft 180118 CSFS Verkstad rättad     [...]

Read more

12 01 2018 - Prospekt Crowdsoft – Emissionen är genomförd

Crowdsoft går samman med Flowscape! Garanterad företrädesemission på 56,9 MSEK   Flowscape har över 60 B2B-kunder varav ca 15 multinationella koncerner Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som spar 20% lokalyta, f [...]

Read more

09 01 2018 - Förvärv av Flowscape – ekonomiska rapporter

Crowdsoft ÅR 2015 Crowdsoft ÅR 2016 FINAL Flowscape ÅR 2015 DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT Flowscape ÅR 2016     [...]

Read more

21 12 2017 - Crowdsoft Extra Stämma – Beslut

171220 PM Crowdsoft beslut extra stämma     [...]

Read more

19 12 2017 - Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – offentliggör femårigt samarbetsavtal med Fujitsu

PM Crowdsoft 171219 CSFS Detaljhandel   [...]

Read more

18 12 2017 - Samgåendet – Peter Reigo berättar om det framtida kontoret

PM Crowdsoft 171218 CS FS Peter Reigo   [...]

Read more

15 12 2017 - Flowscape – under sammangående med Crowdsoft – genomför sin största affär i Norge

PM Crowdsoft 171215 CSFS Norge [...]

Read more

12 12 2017 - Crowdsoft och Flowscape hos Redeye

https://www.redeye.se/company/crowdsoft-technology#videos   [...]

Read more

06 12 2017 - Handlingar extra bolagsstämma 20 december 2017

Styrelsens redogörelse enl 13 kap 6§ Fullmaktsformulär Styrelsens förslag apport och bemyndigande Styrelsens förslag bolagsordning Styrelsens förslag företrädesemission Styrelsens redogörelse enl 13 kap 7§ Yttrande 13 kap 6§ 6 dec 2017 Ytt [...]

Read more

28 11 2017 - Crowdsoft förvärvar Flowscape – Förklaring till affären

PM Crowdsoft 171128 CS FS presentation update [...]

Read more

22 11 2017 - Förvärvet av Flowscape – en kort presentation

Flowscape Crowdsoft presentation (shareholders) [...]

Read more

20 11 2017 - Kallelse till extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

PM Crowdsoft 171121 extra stämma [...]

Read more

20 11 2017 - Crowdsoft går samman med Flowscape och gör nyemission

PM Crowdsoft 171120 CSFS NE transaktion [...]

Read more

29 09 2017 - Nyhetsbrev september

nyhetsbrev september 2017 pa6 [...]

Read more

27 09 2017 - Nyhet Crowdsoft – Trafikoperatör

Nyhet Crowdsoft 170927 trafikoperatör [...]

Read more

18 09 2017 - Crowdsoft ställer ut på Publikom 2017

Den 11-12 oktober kommer Crowdsoft att vara utställare på Publikom på Stockholmsmässan. Mässan vänder sig till kommunikatörer inom offentlig sektor – www.publikom.se [...]

Read more

07 09 2017 - Nyhet – NCC Viasafe och Crowdsoft genomför testprojekt

Crowdsoft och NCC Viasafe genomför testprojekt Nyhet Crowdsoft 170907 NCC Viasafe [...]

Read more

03 07 2017 - InterportPolice och Crowdsoft i samarbete

IPP press release 170703 [...]

Read more

30 06 2017 - Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev juni 2017 final [...]

Read more

21 06 2017 - Anders Jönsson ny VD för Crowdsoft.

PM Crowdsoft 170621 VD [...]

Read more

17 05 2017 - Valberedningens förslag till årsstämman

170517 PM Crowdsoft valberedning [...]

Read more

31 03 2017 - Nyhetsbrev Q1 2017

Här kommer nyhetsbrevet för Q1! nyhetsbrev mars 2017 pa4 [...]

Read more

10 03 2017 - Emissionsprospekt

Prospekt och informationsmaterial om emissionen: Redeye info Prospekt Crowdsoft Technology AB 556725-4866 2017-03-10 Folder Crowdsoft Technology 556725-4866 2017-03-10 [...]

Read more

14 02 2017 - Karolinska Universitetssjukhuset har valt Crowdsoft Technologys kommunikationssystem C-One.

Avtalet avser kommersiell drift initialt för 500 användare. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt an [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft förstärker med tre nyckelpersoner

Crowdsoft har rekryterat tre nyckelpersoner till företaget. I dag, 3 oktober, förstärker vi med Ulf Ahlstrand som CFO och Jonas Brögger som VP Business Development. VP Sales Mats Van Halteren utökar från idag samtidigt sitt engagemang i Crowdso [...]

Read more

14 02 2017 - Ny bolagsordning 21 mars 2016

Ny bolagsordning 21 mars 2016 [...]

Read more

14 02 2017 - Villkor teckningsoptioner 2016

Villkor teckningsoptioner 2016 [...]

Read more

30 01 2017 - Crowdsoft levererar C-One till världens största fotbollsturnering för ungdomar

Crowdsoft levererar C-One till världens största fotbollsturnering för ungdomar Crowdsoft Technology AB har avtalat med Gothia Cup om att använda C-One som en kommunikationslösning för Gothia Cups fotbollsturnering. Detta avtal är det andra på [...]

Read more

30 01 2017 - Crowdsoft öppnar nytt segment inom idrottstävlingar

Crowdsoft öppnar nytt segment inom idrottstävlingar Crowdsoft Technology AB har inlett en utvärderingsperiod med Ironman Sweden AB om att använda C-One som kommunikationslösning för cykelloppet Velothon Stockholm. Crowdsoft öppnar därmed ett [...]

Read more

17 10 2016 - Crowdsoft i samarbete med Ascom för sjukvården

Crowdsoft Technology AB har avtalat med Ascom om att ingå ett partnerskap gällande Crowdsofts kommunikationssystem C-One och Ascom Myco, en smartphone speciellt utvecklad för sjukvårdssektorn. Crowdsoft stärker därmed sin ställning på den glo [...]

Read more

28 09 2016 - Investerarpresentation i Kalmar

CEO Alf Eriksson presenterade Crowdsoft på Redeyes investerarträff i Kalmar. Titta på en inspelning av presenationen här: Investerarpresentation i Kalmar [...]

Read more