02 02 2018 - Företrädesemission genomförd

PM Crowdsoft 180202 CS FS emission utfall   [...]

Read more

01 02 2018 - Peter Reigo ny VD Crowdsoft

PM Crowdsoft 180201 CS FS VD   [...]

Read more

29 01 2018 - Flowtalk: varför valde Ericsson och Vasakronan Flowscape?

PM Crowdsoft 180129 CS FS Flowtalk   [...]

Read more

26 01 2018 - Ericsson utser Flowscape till global IoT-partner

PM Crowdsoft 180126 CSFS Ericsson   [...]

Read more

23 01 2018 - Crowdsoft tecknar sitt första pilotavtal i Storbritannien

PM Crowdsoft 180123 Ashton Gate   [...]

Read more

23 01 2018 - Crowdsoft under sammanslagning med Flowscape – Flowscape lyfter ut sin produkt i molnet

PM Crowdsoft 180122 CS FS Utv avd-1   [...]

Read more

18 01 2018 - Flowscape i samgående med Crowdsoft har tecknat avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin

PM Crowdsoft 180118 CSFS Verkstad rättad     [...]

Read more

12 01 2018 - Prospekt Crowdsoft – Emissionen är genomförd

Crowdsoft går samman med Flowscape! Garanterad företrädesemission på 56,9 MSEK   Flowscape har över 60 B2B-kunder varav ca 15 multinationella koncerner Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som spar 20% lokalyta, f [...]

Read more

09 01 2018 - Förvärv av Flowscape – ekonomiska rapporter

Crowdsoft ÅR 2015 Crowdsoft ÅR 2016 FINAL Flowscape ÅR 2015 DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT Flowscape ÅR 2016     [...]

Read more

21 12 2017 - Crowdsoft Extra Stämma – Beslut

171220 PM Crowdsoft beslut extra stämma     [...]

Read more