12 12 2017 - Crowdsoft och Flowscape hos Redeye

https://www.redeye.se/company/crowdsoft-technology#videos   [...]

Read more

06 12 2017 - Handlingar extra bolagsstämma 20 december 2017

Styrelsens redogörelse enl 13 kap 6§ Fullmaktsformulär Styrelsens förslag apport och bemyndigande Styrelsens förslag bolagsordning Styrelsens förslag företrädesemission Styrelsens redogörelse enl 13 kap 7§ Yttrande 13 kap 6§ 6 dec 2017 Ytt [...]

Read more

28 11 2017 - Crowdsoft förvärvar Flowscape – Förklaring till affären

PM Crowdsoft 171128 CS FS presentation update [...]

Read more

22 11 2017 - Förvärvet av Flowscape – en kort presentation

Flowscape Crowdsoft presentation (shareholders) [...]

Read more

20 11 2017 - Kallelse till extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

PM Crowdsoft 171121 extra stämma [...]

Read more

20 11 2017 - Crowdsoft går samman med Flowscape och gör nyemission

PM Crowdsoft 171120 CSFS NE transaktion [...]

Read more

29 09 2017 - Nyhetsbrev september

nyhetsbrev september 2017 pa6 [...]

Read more

27 09 2017 - Nyhet Crowdsoft – Trafikoperatör

Nyhet Crowdsoft 170927 trafikoperatör [...]

Read more

18 09 2017 - Crowdsoft ställer ut på Publikom 2017

Den 11-12 oktober kommer Crowdsoft att vara utställare på Publikom på Stockholmsmässan. Mässan vänder sig till kommunikatörer inom offentlig sektor – www.publikom.se [...]

Read more

07 09 2017 - Nyhet – NCC Viasafe och Crowdsoft genomför testprojekt

Crowdsoft och NCC Viasafe genomför testprojekt Nyhet Crowdsoft 170907 NCC Viasafe [...]

Read more