Förbered

För att förbereda din omgivning och undvika störningar behöver du ta med i beräkningarna att din omgivning ibland sträcker sig utanför din fysiska geografiska plats. Detsamma gäller ditt kommunikationssystem.

Rapportering av ankomsten av en högriskindivid på sjukhuset sker genom att ambulanspersonalen har säker åtkomst till sjukhusets system med C-One på sin surfplatta eller smartphone. Detta möjliggör inrapportering av ankomsten i förväg.

Säkerhetsoperatörerna mottar på ett smidigt sätt rapporterna i deras SAM kommunikationspanel genom att använda C-Ones kraftfulla funktion för ärendehantering. Säkerhetsoperatören bekräftar, skapar ett nytt ärende och utser personal som kan besvara och reagera med lämpliga handlingar och som kan bekräfta när ärendet är hanterat.

En ambulans är på väg till sjukhuset med en högriskpatient. Med C-Ones säkra uppkoppling kan de rapportera till sjukhusets kommunikationspanel och begära att sjukhuset förbereder ankomsten på ett relevant sätt.

Aktiviteter är distribuerade på ett diskret sätt på Individnivå till sjukhuspersonalen.

Personalen bekräftar tillbaka till sjukhusets kommunikationspanel - ärendet hanterat.

animation_prepare_SV2

Download product information

Key features

Kraftfull casegruppering

Systemet är utformat för att stödja samarbete och arbete i team.

Läs mer
Full spårbarhet

C-One är utrustat med en omfattande spårningsfunktionalitet för att granska händelser från början till slut och analysera åtgärderna som vidtagits.

Läs mer
Designad för rörlighet

C-One är utformad för att passa de mobila enheter som personalen redan äger och vet hur man använder.

Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.