Försvunnet barn

För att snabbt lösa en oväntad händelse i din omgivning så måste du ha möjlighet till att ögonblickligen koppla in och samarbeta med dom som har en uppgift att sköta för att skapa säkerhet i din tillvaro.

För att rapportera och ögonblickligen börja söka ett försvunnet barn i ett köpcenter så behöver ditt säkra kommunikationssystem vara på plats och koppla samman alla dina tillgängliga resurser.

För att hjälpa en förälder som har tappat bort sitt barn så får butiksbiträdet en bild på barnet för vidare distribuering i C-Ones samarbetesnätverk för köpcentret.Omedelbart så blir alla som är uppkopplade informerade och kan hålla ögon och öron öppna. När butiksbiträdet hittat pojken i en godisaffär så rapporterar denne tillbaka i samma "försvunnet barn" ärende skapat i C-One som den ursprungliga rapporten var skickad till, vilket gör att alla deltagare i ärendet mottar meddelandet.

Butiksbiträdet rapporterar in ett försvunnet personärende på sin mobiltelefon. Informationen blir direkt skickad till lämpliga personer i köpcenteret och till kommunikationspanelen.

Bilder sänds för att underlätta identifiering av barnet.

Återkoppling från den glada föräldern till de anställda som hjälpt till.

animation_event_SV2

Download product information