14 02 2017 - Karolinska Universitetssjukhuset har valt Crowdsoft Technologys kommunikationssystem C-One.

Avtalet avser kommersiell drift initialt för 500 användare. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende och omsätter 16,2 miljarder och har 15 800 medarbetare.

Pressrelease Crowdsoft 160901

Share article

Download product information