27 09 2017 - Är nästa steg att bygga murar kring våra sjukhus?

I ett samhälle med ökade motsättningar känner sig allt fler inom sjukvården utsatta. Antalet händelser har successivt trappats upp och behovet av säkerhetspersonal och beredskap ökat.

För en tid sedan uppkom rubriker när anhöriga och vänner följde en skottskadad kriminell till sjukhus. I möte med polis blev situationen spänd och ingen visste riktigt vad som skulle bli nästa steg eller hur situationen skulle utvecklas och osäkerheten spred sig även till andra patienter.

Polisen fick stanna utanför och fokus kom att riktas på att säkerställa läget istället för att hjälpa patienter. Situationer med skottskadade kriminella är som tur är inte så vanliga.

De flesta osäkra händelser uppstår istället när drogade eller förvirrade personer söker vård. Humöret på personer i ett sådant labilt tillstånd kan snabbt växla och en till synes harmlös situation utvecklas till något mer allvarligt.

Vad kan man då göra för att säkerställa tryggheten?

Sjukhus måste kunna fortsätta vara trygga, öppna platser där alla som söker kan få vård. Murar är ingen bra lösning. Inom öppna anläggningar, som ett sjukhus, är människors kommunikation och samarbete nyckeln till andras säkerhet och trygghet.

Människan har ögon och öron och kan uppfatta och bearbeta uppgifter samtidigt. Ska informationen spridas till fler eller kan det lösas direkt? Innehållsrik kommunikation i realtid ger en situationsmedvetenhet som gör att man kan ta rätt beslut. Med rätt beslut kan man arbeta proaktivt för att undvika att en mindre händelse utvecklas till en större incident.

C-One är ett säkert kommunikationssystem där användarna installerar en app i sin smartphone. Med systemet kan grupper av människor samla in och sprida uppgifter snabbt och korrekt precis som i sociala medier.

Alla kan se och följa förlopp. Människor samverkar runt händelser, i C-One kallat case, som kan vara helt vardagliga situationer eller mer allvarliga incidenter. Genom att skicka text, bild, video och ljud bygger man tillsammans upp en gemensam bild i realtid. Grupperna kan bestå av personer både inom och över organisationsgränser. Läkare, sjuksköterskor, säkerhetspersonal, myndigheter – alla kommunicerar i samma system. För polismyndigheter betyder det att de enkelt kan följa utvecklingen i byggnaden även om de själva stannar utanför.

C-One är en säker kanal, installerat på egna datorer som utestänger obehöriga. Med hjälp av en säkerhetsarkitektur och tydligt definierade roller styr man användarnas rättigheter. Rättigheterna kan variera mellan olika case. I den SAM centralen har ledningsfunktionen hela tiden översikt med möjlighet att följa utvecklingen i realtid och styra ett case om så behövs dygnet runt, sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Förutom ökad säkerheten, stärker systemet även den operativa verksamheten i att spara resurser. Innehållsrik information gör att man kan fatta bättre strategiska beslut, isolera händelser och förhindra behovet av att gå upp i kostsamma stabslägen.

Helt säkra kan vi aldrig vara någonstans. Säkerhetsarbete handlar om att minimera risker och effekter. Personal inom sjukvården är en värdefull resurs för hela vårt samhälle och det gäller att skapa en god arbetsmiljö. Parallellt med att man utreder nya lagar och juridiska möjligheter för att stärka arbetsskyddet måste vi arbeta med lösningar som stärker tryggheten och minskar risker. C-One kan göra det redan idag.

Klicka här för att ladda ned vårt White Paper “C-One for hospitals”

Share article

Download product information