Flowscape IR-kalender

  • Årsredovisning 2019 – 7 maj 2020
  • Kvartalsrapport kvartal 1 2020 – 20 maj 2020
  • Årsstämma – 28 maj 2020

Varför investera i Flowscape Technology

Beprövad teknik inom de snabbväxande segmenten Smart Office och Smart Building.

Över 100 kunder, därav fler än 25 multinationella företag.

Marknadsledande i Norden och stark marknadsposition globalt.

En affärsmodell som innefattar försäljning via stora partners som Ericsson där partnern hanterar säljprocessen såväl som installation och support vilket resulterar i både global exponering och lägre leveranskostnader.

Marknadsfönstret för produkten C-One är nu öppen. Det finns en ökad riskmedvetenhet hos både den privata såväl som den offentliga sektorn. Dessutom är säkerhetsaspekten inom kommunikation en aktuell fråga i Europa, drivet av GDPR och andra initiativ som vidtagits för att förbättra säker kommunikation.

VD innehar nästan 30% av aktierna i bolaget vilket utgör en stabil ägarstruktur samt ett starkt engagemang från högsta ledningen.

Contact

CEO

Peter Reigo

Chairman of the board

Henrik Tjernberg

Email: info@flowscape.se