Sjukhus

Sjukhus är livskritiska institutioner. I sina väldiga miljöer passerar dagligen ett stort antal människor så som läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal, patienter och deras familjer. Sjukhus har aldrig stängt, öppna och slutna områden ligger bredvid varandra och människors hälsa och personliga säkerhet har alltid högsta prioritering. Ett sjukhus är en plats där ska alla alltid ska känna sig trygga.

Skulle det inträffa en situation behöver du snabbt kunna ta ställning till information och agera skickligt. För det behöver du rätt information direkt från källan. Oavsett om det berör patienter eller är en säkerhetsrisk för själva sjukhuset. Skulle situationen kräva ett antal sammankopplade beslut som att patienter flyttas, rum rensas eller att personal omlokaliseras måste många informeras och instrueras samtidigt. I ett sjukhus är det angeläget att bygga en beredskaps- och operativ kontroll för att säkerställa allas trygghet och säkerhet.

Kommunikation av typ Social media communication (SMC) gör att C-One kan använda den bästa sensorn i världen - människan. Genom att nyttja människors tidigare erfarenheter kan C-One generera ett anpassningsbart och tillförlitligt flöde av information för att snabbt bedöma situationer och vidta lämpliga åtgärder.

C-One – en smart säkerhetslösning som gör sjukhus till en säker och trygg plats för alla.

Key features

Anpassade säkerhetsnivåer

C-One är utformat med väldefinierade användarroller för att säkerställa att rätt information når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Säker och kontrollerad

C-One har designat för att vara en heltäckande, trygg och säker kommunikationslösning.

Läs mer
Mångsidig mediehantering

C-One stöder foto, video, ljud och kartpositioner som skall överföras direkt dit där det behövs.

Läs mer
Administrera din kommunikation

C-One är designad för att passa din organisations struktur både vad det gäller organisation och befintliga verktyg.

Läs mer
Dynamiska caserättigheter

C-One är uppbyggt runt case och allt som finns runt ett cae och följer varje case från det att användaren skapar det tills att det finns en slutlig lösning och ett resultat.

Läs mer