22 11 2016 - “Facebook har fått kalla fötter, slutar samla in data från europeiska Whatsapp-användare.” skriver IDG – Borde den nyheten ge din organisation kalla fötter?

I förra veckan framkom i bland annat IDG att 28 europeiska myndigheter gemensamt uppmanade Facebook att sluta med insamlingen av data från WhatsApp eftersom den kan innebära ett åsidosättande av den nationella dataskyddslagstiftningen inom EU. En lagstiftning som i detta fall ska utgöra ett skydd för användarna.

Facebook och WhatsApp har över 1 miljard användare vardera. Alla finns inte i Europa, men det ger en uppfattning om magnituden vad gäller datainsamlingen. Alla stora marknader i Europa har en WhatsApp-penetration på över 60% av befolkningen. En mycket omfattande kartläggning med andra ord.

Privatpersoner använder WhatsApp mfl. sociala meddelandeappar därför att det upplever det enklare och snabbare än tidigare att kommunicera med en eller flera personer samtidigt och de kan på ett nytt sätt dela bilder, videos, filer och andra medietyper med varandra.
Privatpersoner upplever det vi i arbetslivet kallar ökad produktivitet. Ett nytt sätt att kommunicera som snabbar på processer och spar kostnader.

Det mesta kring kommunikation mellan personer har blivit bättre helt enkelt. Så mycket bättre att det kommunikationsbeteende och de appar som vi anammat privat följer med oss till våra arbetsplatser. Det gör oss naturligtvis mer produktiva även där. Och här glider privat och företag ihop. För vi tar med oss våra privata appar och blandar vår privata data med vår arbetsrelaterade data.

Så när Facebook och WhatsApp byter data om oss som individer och kartlägger våra beteenden kartlägger de också våra arbetsplatser och organisationer.

Vad innebär det egentligen i ett sammanhang där anställda i en kritisk miljö eller t.ex. poliser på eget bevåg använder både WhatsApp och Facebook för att kommunicera kring trygghet och säkerhet?

Vad betyder det egentligen att den enskildes kommunikation överlappar med företagets kommunikation i samma applikation och data om beteende samlas in och delas i kommersiella nätverk?

Har du funderat på vad det betyder för ditt företag eller din organisation att det är upp till Facebook, WhatsApp och myndigheter att diskutera hur just er data ska spåras och delas?

Det här är frågor som inte bara ger Facebook kalla fötter. Fler och fler företag och organisationer kommer att få kalla fötter när de kommer till insikt om hur deras anställda hanterar och delar företagsdata i öppna sociala applikationer.

Men det behöver inte vara ett motsatsförhållande mellan användandet av ny social meddelandeteknologi i syfte att skapa produktivitet å ena sidan och kontroll och säkerhet i företagets kommunikation å andra sidan.

Det finns en ny typ av kommunikationssystem inspirerade av sociala medier som ger helt nya möjligheter. De förenar sociala medieegenskaper med kontroll och säkerhet. De ökar produktiviteten och förbättrar samverkan, krishantering och lägesbild hos företag och organisationer. Utan att privat data och företagsdata blandas.

De ger helt enkelt företag och organisationer varma fötter!

Share article

Download product information