Detaljhandel

Stora detaljhandelskedjor är i grunden slutna sammanslutningar med ett antal butiker spridda på flera olika platser. Ju större kedja, ju fler anställda som hela tiden behöver uppdateras med information om aktuella kampanjer och försäljning.

Utan uppdaterad information kan det dagliga arbetet i en butik kännas frustrerande för både anställda och ledning. Med medarbetare som är utspridda i hela butiken utan möjlighet att läsa e-post vid något skrivbord blir information också svår att sprida. Därför blir chefernas information till anställda kritisk. Varje gång kunden är i kontakt med butikspersonal är de i också i kontakt med ditt varumärke. Kontakten kan ge värdefulla insikter och möjligheter till ett positivt intryck. Sättet du kommunicerar med medarbetarna blir alltså också det sätt du kommunicerar med kunderna och avspeglas direkt på kundernas totala upplevelse.

Lösningen? C-One och dess möjlighet att kommunicera med de verktyg som är bäst för dig. Tack vare lösningens teknik kan du skapa ett ömsesidigt kommunikationsflöde direkt mellan ledningen och personal ute i verksamheten. Personalen kommer alltid ha den senaste informationen lätt till hands, färdig för att stärka kundernas upplevelse och i slutändan ert varumärke.

C-One – en smart lösning som stärker ditt varumärke.

Key features

Situationsmedvetenhet

C-One är designat för att förstå och hantera kritiska händelser när de sker. Vi kallar det situational awareness management (SAM).

Läs mer
Designad för rörlighet

C-One är utformad för att passa de mobila enheter som personalen redan äger och vet hur man använder.

Effektivt samarbete

Systemet använder människors redan invanda beteende för att interagera och kommunicera i sociala medier och skapar ett nytt, mer intuitivt sätt att hantera incidenter. Vi kallar social media communication (SMC).

Läs mer
Administrera din kommunikation

C-One är designad för att passa din organisations struktur både vad det gäller organisation och befintliga verktyg.

Läs mer
Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Full spårbarhet

C-One är utrustat med en omfattande spårningsfunktionalitet för att granska händelser från början till slut och analysera åtgärderna som vidtagits.

Läs mer