A new scenario

paragraf 1

paragraf2

paragraf 3

Key features

Direktrapportering

Med snabbknappar och multimedia kan händelser rapporteras snabbt under pågående händelser.

Effektivt samarbete

Systemet använder människors redan invanda beteende för att interagera och kommunicera i sociala medier och skapar ett nytt, mer intuitivt sätt att hantera incidenter. Vi kallar social media communication (SMC).

Läs mer

Download product information