06 07 2016 - Utfall i företrädesemission

“Emissionen har gett Crowdsoft en breddad ägarbas. Vi fick vårt första kommersiella avtal under teckningstiden och ser nu fram mot att fortsätta utveckla bolaget”, säger VD Alf Eriksson.

pressrelease Crowdsoft 160705 pdf

Share article

Download product information