29 06 2016 - Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Crowdsoft Technology AB

Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna aktier i Crowdsoft Technology AB som har upprättats av styrelsen i Crowdsoft Technology AB.

Crowdsoft Technology AB TILLAGGSPROSPEKT 20160729

 

Share article

Download product information