30 08 2016 - Sociala appar i säkerhetsarbetet – en effektiv, kontrollerad och säker kommunikationslösning, eller?

Senaste dagarna har media, alltifrån New York Times till IDG.se, återgivit det faktum att WhatsApps ägare Facebook beslutat att WhatsApp ska dela sin användardata med Facebook.

Som individer använder vi allt högre utsträckning olika sociala appar t.ex. whatsapp, kik och snapchat mfl. för att kommunicera. Det är enkelt och snabbt. Vi kan t.ex. berika vår kommunikation med videos, bilder, emojis m.m. och snabbt skapa grupper för att dela information.

En stark trend i samhället är sedan några år något som kallas “consumerization of IT”. Det innebär att vi som konsumenter tar med oss t.ex. våra smartphones och meddelandeappar till jobbet och använder dem i vår yrkesutövning. “Alla vet hur de fungerar och alla har en smartphone”.

Sociala meddelandeappar är till och med så effektivt och enkelt att Crowdsoft  i dialog med potentiella kundorganisationer (både offentliga och privata, både i Sverige och utomlands) upplevt hur de använder t.ex. WhatsApp, en social meddelande app ägd av Facebook, för sin kommunikation i samband med kritiska händelser och incidenter.

Sociala meddelandeappar är effektiva och enkla. Men hur säkra och kontrollerade är de egentligen? Just WhatsApp har länge haft ett rykte om att gå betydligt längre än andra kommersiella aktörer för att skydda användarnas integritet och de krypterar mycket av själva meddelandekonversationen. Räcker inte det?

Senaste dagarna har media, alltifrån New York Times till IDG.se, återgivit det faktum att WhatsApps ägare Facebook beslutat att WhatsApp ska dela sin användardata med Facebook.

Vi menar  att det finns en del enkla och viktiga frågor att ställa kring säkerheten och kontrollen av dessa dessa sociala appar:

  • – Vem äger användardatan och innehållet som kommuniceras?
  • – Och vem bestämmer vem som får vara med i systemet?
  • – Vilka kan dela data med varandra?
  • – Var lagras datan?
  • – Är användandet i enlighet med lagar och regler?

Men vi menar också, att en social meddelandeapp som är säker och kontrollerad är framtidens sätt att kommunicera i vardag och i kris.

  • – Att dela information sker snabbt, det är samma information som delas och det sker samtidigt till alla som ska få den.
  • – Det är enkelt och snabbt att få igång användarna.
  • – Mycket kostnadseffektivt
  • – Expansion av användarantalet kan ske genom nedladdning av en app. Samtidigt kan användare tas bort med en knapptryckning.
  • – En central lägesbild kan byggas snabbt och effektivt vilket ger snabbare och mer välinformerade beslut om insatser.

I kritiska miljöer som sjukhus, shopping centers, flygplatser m.fl. leder det sammantaget till ökad trygghet, högre personlig säkerhet och bättre skydd av kommersiella värden.

Därför har vi i utvecklingen av C-One inspirerats av sociala meddelandeappar, men lagt till kontroll och säkerhet.

Share article

Download product information