Crowdsoft reports

27 08 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ)

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ) (PDF) [...]

Read more

09 06 2020 - Årsredovisning Flowscape Technology AB (publ) 2019-01-01 – 2019-12-31 (inkl Revisionsberättelse)

Årsredovisning Flowscape Technology AB (publ) 2019-01-01 – 2019-12-31 (inkl Revisionsberättelse) (PDF) [...]

Read more

20 05 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 (PDF) [...]

Read more

21 02 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

DELÅRSRAPPORT Q4 FLOWSCAPE FINAL (PDF) [...]

Read more

10 12 2019 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

DELARSRAPPORT 2019 Q3 FLOWSCAPE [...]

Read more

22 08 2019 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 (fd Crowdsoft Technology AB)

DELÅRSRAPPORT Q2 2019 FLOWSCAPE   [...]

Read more

16 05 2019 - Delårsrapport Q1 2019

DELÅRSRAPPORT Q1 2019 FLOWSCAPE [...]

Read more

21 02 2019 - Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner rapporten i sin helhet i PDF-format genom att klicka på länken nedan: Bokslutskommuniké 2018 Flowscape Technology [...]

Read more

22 11 2018 - Delårsrapport Q3 Flowscape Technology

DELÅRSRAPPORT Q3 2018 FLOWSCAPE [...]

Read more

23 08 2018 - Delårsrapport Q2 Flowscape Technology

180823 – Delårsrapport Q2 Flowscape Technology [...]

Read more

30 05 2018 - Årsredovisning 2017 inklusive Revisionsberättelse

Crowdsoft ÅR 2017 inkl RB [...]

Read more

30 05 2018 - DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT [...]

Read more

16 02 2018 - Kvartalsrapport Q4

DELÅRSRAPPORT Q4 CROWDSOFT FINAL   [...]

Read more

15 02 2018 - Bokslutskommuniké 2017

Crowdsoft Bokslutskommuniké 2017 [...]

Read more

12 01 2018 - Prospekt Crowdsoft – Emissionen är genomförd

Crowdsoft går samman med Flowscape! Garanterad företrädesemission på 56,9 MSEK   Flowscape har över 60 B2B-kunder varav ca 15 multinationella koncerner Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som spar 20% lokalyta, f [...]

Read more

20 11 2017 - DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

24 08 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT Q2 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Beslut årsstämma

170518 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

16 05 2017 - Årsredovsning 2016 samt kallelse till årsstämma

Crowdsoft ÅR 2016 FINAL   170510 PM Crowdsoft årsredovisning   Fullmaktsformulär 170518   PM Crowdsoft 170420 kallelse årsstämma   [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

HALVÅRSRAPPORT CROWDSOFT januari 1 – juni 30 2016 [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

18 03 2016 - Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 [...]

Read more

27 08 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ)

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ) (PDF) [...]

Read more

09 06 2020 - Årsredovisning Flowscape Technology AB (publ) 2019-01-01 – 2019-12-31 (inkl Revisionsberättelse)

Årsredovisning Flowscape Technology AB (publ) 2019-01-01 – 2019-12-31 (inkl Revisionsberättelse) (PDF) [...]

Read more

20 05 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 (PDF) [...]

Read more

21 02 2020 - Delårsrapport 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

DELÅRSRAPPORT Q4 FLOWSCAPE FINAL (PDF) [...]

Read more

10 12 2019 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

DELARSRAPPORT 2019 Q3 FLOWSCAPE [...]

Read more

22 08 2019 - Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 (fd Crowdsoft Technology AB)

DELÅRSRAPPORT Q2 2019 FLOWSCAPE   [...]

Read more

16 05 2019 - Delårsrapport Q1 2019

DELÅRSRAPPORT Q1 2019 FLOWSCAPE [...]

Read more

21 02 2019 - Bokslutskommuniké 2018

Ladda ner rapporten i sin helhet i PDF-format genom att klicka på länken nedan: Bokslutskommuniké 2018 Flowscape Technology [...]

Read more

22 11 2018 - Delårsrapport Q3 Flowscape Technology

DELÅRSRAPPORT Q3 2018 FLOWSCAPE [...]

Read more

23 08 2018 - Delårsrapport Q2 Flowscape Technology

180823 – Delårsrapport Q2 Flowscape Technology [...]

Read more

30 05 2018 - Årsredovisning 2017 inklusive Revisionsberättelse

Crowdsoft ÅR 2017 inkl RB [...]

Read more

30 05 2018 - DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT [...]

Read more

16 02 2018 - Kvartalsrapport Q4

DELÅRSRAPPORT Q4 CROWDSOFT FINAL   [...]

Read more

15 02 2018 - Bokslutskommuniké 2017

Crowdsoft Bokslutskommuniké 2017 [...]

Read more

12 01 2018 - Prospekt Crowdsoft – Emissionen är genomförd

Crowdsoft går samman med Flowscape! Garanterad företrädesemission på 56,9 MSEK   Flowscape har över 60 B2B-kunder varav ca 15 multinationella koncerner Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som spar 20% lokalyta, f [...]

Read more

20 11 2017 - DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

24 08 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT Q2 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Beslut årsstämma

170518 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

16 05 2017 - Årsredovsning 2016 samt kallelse till årsstämma

Crowdsoft ÅR 2016 FINAL   170510 PM Crowdsoft årsredovisning   Fullmaktsformulär 170518   PM Crowdsoft 170420 kallelse årsstämma   [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

HALVÅRSRAPPORT CROWDSOFT januari 1 – juni 30 2016 [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft Technology AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

DELÅRSRAPPORT Q3 CROWDSOFT [...]

Read more

18 03 2016 - Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 [...]

Read more