12 01 2018 - Prospekt Crowdsoft – Emissionen är genomförd

Crowdsoft går samman med Flowscape! - Emissionen är genomförd

Garanterad företrädesemission på 56,9 MSEK

Flowscape har över 60 B2B-kunder varav ca 15 multinationella koncerner
Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som spar 20% lokalyta, förbättrar trivsel och effektiviserar arbetet på moderna kontor. Systemet har flera olika funktioner som att hitta och boka arbetsplats eller rätt utrustat konferensrum, hitta kollega, sök- och chattfunktioner samt en statistikmodul.
Nyhet! Ericsson utser Flowscape till global IoT-partner. Läs pressmeddelandet här

Crowdsoft – kommunikationslösning som ger aktuell lägesbild vid oförutsägbara händelser
Crowdsoft utvecklar C-One, en IT-plattform som ger användaren en aktuell lägesbild för de många operativa, oförutsägbara händelser som inträffar i en större organisation en vanlig dag. C-One tillför Flowscape avancerad ärendehantering och kommunikation mellan användare. Beslutsfattare ges ett effektivt sätt att distribuera information till rätt användare och delegera arbetsuppgifter, samt därefter följa upp dessa skapade ”case” och logga hur de avhjälpts, när och av vem.

Ericsson och Vasakronan talar ut om Flowscape.

Flowscapes CEO Peter Reigo om framtidens kontor.

Intervju med Flowscapes utvecklare.

Fem starka synergieffekter och gemensamma mål:

Flowscape har 15 multinationella koncerner som kunder, däribland Telia, Ericsson och Skanska – två år tidigare var bolaget i start up fasen.

Flowscape och Crowdsofts gemensamma erbjudande möjliggör för företag att förbättra utnyttjande av kontorsyta med hela 20 procent och samtidigt spara minst 15 minuter arbetstid om dagen per medarbetare.

Flowscape har idag 30.000 användare – det ska bli 400.000 år 2021. Distributörer är jättar som Fujitsu, Ericsson, Ricoh, Telia, Atea och Kinnarps. Räkna med högt affärsflöde framöver.

Ledande teknisk plattform – 50-60 MSEK investerat under ca 7 år. Flowscape har vunnit affärer internationellt utan stöd av lokalt kontaktnät. Tillsammans ska Crowdsoft och Flowscape definitivt ta det tekniska ledarskapet.

Samgående skapar en stabilorganisation – Flowscapes VD Peter Reigo tar över som VD för Crowdsoft-Flowscape. Bolagen kompletterar varandra mycket bra organisatoriskt.

Share article

Download product information