Realtidskommunikation för kritiska miljöer

C-One erbjuder den senaste lösningen för samverkansbaserad mobil kommunikation och lägesbild.
Meddelandetjänsten kortar radikalt återställelsetider för incidenter och avvikelser, genom unik funktionalitet för lägesbild och situationsförståelse.
Tjänsten är speciellt framtagen för miljöer med höga värden och/eller mycket användare som har behov av snabb och kontrollerad kommunikation.

Snabb överblick

Framtiden för kommunikation inom säkerhet

Share video

Industrisektorer

Mobilt samarbete i kritiska miljöer

Där människors säkerhet samt säkerhet av kritisk infrastruktur och kommersiellt värde är viktiga; sjukhus, shoppingcenter, transport, mässhallar, fabriker, flygplatser och andra. Koppla ihop människor och hantera kommunikationen i hela din miljö med C-One.

Tell me more

”Koppla ihop din organisation och dina viktiga partners i en enkel och säker lösning.”

CEO Anders Jönsson

Så här fungerar det

Ögon och öron skapar en situationsförståelse

En app för meddelanden, en central kommunikationspanel och ett rollbaserat ramverk för användare. C-One kopplar samman hela din omgivning av människor i ett nätverk där samverkan kan ske rollbaserat under din tillsyn.

Gör det möjligt för din omgivning att vara verksamhetens "ögon och öron".
Möjliggör för personal på plats att rapportera händelser med utökad geo-taggad media, röst / text / foto / video och relevant personal / underhåll / säkerhet / polismyndigheter / räddningstjänst / etc, för att få underrättelser och samverkan för ett mer effektivt agerande.