11 06 2020 - Korrigering avseende pressmeddelande publicering av Årsredovisning 2019

Flowscape korrigerar ett fel i tidigare pressmeddelande 2020-06-09 ” Flowscape Technology AB publicerar Årsredovisning 2019”.

Årsredovisningen har ej publicerats för sent och revisionsberättelsen var utan anmärkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology
Tel: +46 70 942 46 87
Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape TechnologyAB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Share article

Download product information