Flowscape IR-kalender

  • Årsstämma – 30 juni 2020
  • Kvartalsrapport kvartal 2 2020 – 27 augusti 2020
  • Kvartalsrapport kvartal 3 2020 – 19 november 2020
  • Bokslutskommuniké 2020 – 25 februari 2021

Varför investera i Flowscape Technology

Beprövad teknik inom de snabbväxande segmenten Smart Office och Smart Building.

Över 100 kunder, därav fler än 25 multinationella företag.

Marknadsledande i Norden och stark marknadsposition globalt.

En affärsmodell som innefattar försäljning via stora partners som Ericsson där partnern hanterar säljprocessen såväl som installation och support vilket resulterar i både global exponering och lägre leveranskostnader.

Marknadsfönstret för produkten C-One är nu öppen. Det finns en ökad riskmedvetenhet hos både den privata såväl som den offentliga sektorn. Dessutom är säkerhetsaspekten inom kommunikation en aktuell fråga i Europa, drivet av GDPR och andra initiativ som vidtagits för att förbättra säker kommunikation.

VD innehar nästan 30% av aktierna i bolaget vilket utgör en stabil ägarstruktur samt ett starkt engagemang från högsta ledningen.

Contact

CEO

Peter Reigo

Chairman of the board

Henrik Tjernberg

Email: info@flowscape.se