Försvunnet barn

För att snabbt lösa en oväntad händelse i din omgivning så måste du ha möjlighet till att ögonblickligen koppla in och samarbeta med dom som har en uppgift att sköta för att skapa säkerhet i din tillvaro.

För att rapportera och ögonblickligen börja söka ett försvunnet barn i ett köpcenter så behöver ditt säkra kommunikationssystem vara på platsoch koppla samman alla dina tillgängliga resurser.

För att hjälpa en förälder som har tappat bort sitt barn så får butiksbiträdet en bild på barnet för vidare distribuering i C-Ones samarbetesnätverk för köpcentret. Omedelbart så blir alla som är uppkopplade informerade och kan hålla ögon och öron öppna. När butiksbiträdet hittat pojken i en godisaffär så rapporterar denne tillbaka i samma "försvunnet barn" ärende skapat i C-One som den ursprungliga rapporten var skickad till, vilket gör att alla deltagare i ärendet mottar meddelandet.

Download product information