28 06 2016 - Första handelsdag på Aktietorget den 26 juli för Crowdsoftaktien

Crowdsoft Technology AB (”Crowdsoft) skall noteras på AktieTorget med en tidigare planerad första handelsdag den 30 juni 2016.
Då teckningstiden i den pågående företrädesemissionen har förlängts till den 30 juni 2016 så kommer aktier av förklarliga skäl inte att hinna bokas ut i tid till alla investerare som får tilldelning. För att alla aktieägare ska få in sina aktier på sina depåer före det att handeln börjar så har Crowdsoft valt att senarelägga noteringen. Ny planerad första handelsdag är den 26 juli 2016.

pressrelease Crowdsoft 160627

Share article

Download product information