10 06 2016 - Förlängning av teckningstiden i Crowdsoft Technology AB:s företrädesemission till den 21 juni 2016

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i Crowdsoft Technology AB:s företrädesemission till den 21 juni 2016.

“Vi vill ge befintliga aktieägare i Crowdsoft samt allmänheten lite mer tid för att besluta om deltagande i företrädesemissionen och förlänger därför teckningsperioden”, säger Alf Eriksson, VD.

Pressrelease Crowdsoft 160609

Share article

Download product information