Misstänkt aktivitet

För att hålla din omgivning trygg och säker så behöver du ha tillgång till alla ögon och öron i din omgivning för att stötta din insats.

En anställd i din omgivning har upptäckt misstänkt aktivitet och använder C-One appen för att rapportera aktiviteten till din kommunikationspanel. Att använda ett snabbkommando vid rapportering och att tillåta rapporten att bli geografiskt positionerad underlättare samt skapar precision i rapporteringen. Din operatör vid kommunikationspanelen skapar ett case med samtlig säkerhetspersonal och delar informationen. Säkerhetspersonalen kan nu sammarbeta effektivt i caset och följa upp den misstänkta aktiviteten.

En anställd rapporterar en misstänkt aktivitet genom att använda symboler och med automatisk GPS positionering. Meddelandet blir skickat till kommunikationspanelen.

Kommunikationspanelen skapar ett ärende och vidareförmedlar informationen utan ändringar.

De anställda samarbetar för att lösa situationen.

animation_eyesEars_SV2

Key features

Effektivt samarbete

Systemet använder människors redan invanda beteende för att interagera och kommunicera i sociala medier och skapar ett nytt, mer intuitivt sätt att hantera incidenter. Vi kallar social media communication (SMC).

Läs mer
Geotaggade uppgifter

All data använder GPS-positionering för effektiv rapportering och analys av händelser.

Direktrapportering

Med snabbknappar och multimedia kan händelser rapporteras snabbt under pågående händelser.

Download product information