Vår vision är en säkrare framtid

Crowdsoft Technology utvecklar mjukvara som möjliggör innovativt samarbete där man kan kopplar samman personer samt hanterar kommunikation för ansvariga myndigheter och operatörer av kritiska miljöer där människors säkerhet, säkerheten för nödvändig infrastruktur och kommersiella värde spelar roll.

Våra program för slutanvändare är designade för att skapa situationsmedvetenhet och tillhandahålla våra kunder med korrekt kommunikationsutfall när varje sekund räknas.

Our team

För att göra C-One den främsta programvaran för samverkansbaserad mobil kommunikation och lägesbild för kritiska miljöer vi använder vår samlade kompetens och erfarenheter inom mjukvaru- och säkerhetsbranschen.

CEO;Peter Reigo är född 1969 och är sedan 2012 VD för Flowscape och från 2018 även VD för Crowdsoft i och med sammangåendet. Peter har en Tech lic inom elektronik och innan dess civilingen- jör i mekanik. Han har jobbat cirka 13 år inom forskning och utveckling på både Scania och Ericsson, varav sju inom olika ledande befattningar så som projektledare och linjechef. Utöver detta har han arbetat i fyra år som linjechef inom produktion på Ericsson. Starkaste sidor är produktstrategi, försäljning och att engagera människor.

Head of strategic partnerships; Alf är ett mycket erfaret proffs som tar med sig erfarenhet från över 25 års internationellt ledarskap från telekommunikations- och IT industrin. En ledare med stor energi som har rönt framgång på både stora multinationella företag och mindre företag under utveckling, såsom Ericsson, Netcom Consultants, SmartTrust/Giesecke & Devrient och Edgeware. Han har en bred förståelse vad gäller allt av strategi till produkt och försäljning till den finansiella förmågan i ett företag. Ett ledarskap som skapar en hög nivå av vision, strategi och energi. Hans förmåga att med stark framåtanda driva en affärsplan och skapa tillväxt i företaget är en av hans mest framträdande förmågor.

CFO; Ulf är en verksamhetsinriktad CFO med 20 års erfarenhet från offentliga samt privata företag, allt från små till medelstora verksamheter. En gemensam nämnare genom alla hans företag har varit finansiering och insamling. Ulf har också tidigare verkat som certificerad offentlig revisor hos KPMG.

VP Sales; Mats är ansvarig för försäljning, både direkt och genom partners. Innan han startade på Crowdsoft så jobbade Mats med försäljning och kanalhantering inom mjukvaruindustrin under de senaste 18 åren, Mats är en uppstartare och drivande kraft med en passion för allt inom försäljning. Hans stora talang är att forma och bibehålla ett utbud av ovärderliga relationer och allianser för att skapa ett konkurrenskraftigt övertag som har hjälpt honom att säkra strategiska överenskommelser och att expandera verksamheten hos företag som de globala företagen Oracle, SAP, samt det snabbt växande Qlik Technologies.

Jay Grant

Security Advisor; Mr Jay Grant har varit en framstående ledare inom transportsäkerhet genom sitt arbete inom rättsväsendet och offentliga säkerhetsfrågor. Han reser internationellt där han jobbar med operativa och politiska frågor gällande bekämpning av terrorism till tekniska framsteg för underrättelsetjänsten. Han blev utsedd till Global security advisor.

Contact us