C-One blogg

21 06 2017 - Anders Jönsson ny VD för Crowdsoft.

PM Crowdsoft 170621 VD [...]

Read more

18 05 2017 - Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Beslut årsstämma

170518 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

17 05 2017 - Valberedningens förslag till årsstämman

170517 PM Crowdsoft valberedning [...]

Read more

16 05 2017 - Årsredovsning 2016 samt kallelse till årsstämma

170510 PM Crowdsoft årsredovisning Crowdsoft ÅR 2016 FINAL Fullmaktsformulär 170518 PM Crowdsoft 170420 kallelse årsstämma [...]

Read more

31 03 2017 - Nyhetsbrev Q1 2017

Här kommer nyhetsbrevet för Q1! nyhetsbrev mars 2017 pa4 [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

10 03 2017 - Emissionsprospekt

Prospekt och informationsmaterial om emissionen: Redeye info Prospekt Crowdsoft Technology AB 556725-4866 2017-03-10 Folder Crowdsoft Technology 556725-4866 2017-03-10 [...]

Read more

07 03 2017 - SJUKHUSSÄKERHET

Ett sjukhus är en stor öppen anläggning där många människor rör sig. Det kan handla om sjuksköterskor, annan medicinsk personal, patienter, släktingar, besökare, leverantörer, sjukhusanställda – alla med olika ärenden och uppdrag. [...]

Read more

14 02 2017 - Crowdsoft bjuder dig på frukost! Göteborg & Malmö

Hur kan social software öka effektiviteten i ditt vardagliga trygghets- och säkerhetsarbete och öka samverkan vid viktiga händelser eller kriser? Att snabbt få rätt information till rätt personer är grunden för att öka tryggheten, minska sk [...]

Read more