C-One blogg

03 07 2017 - InterportPolice och Crowdsoft i samarbete

IPP press release 170703 [...]

Read more

30 06 2017 - Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev juni 2017 final [...]

Read more

21 06 2017 - Anders Jönsson ny VD för Crowdsoft.

PM Crowdsoft 170621 VD [...]

Read more

18 05 2017 - Delårsrapport Q1

DELÅRSRAPPORT Q1 CROWDSOFT FINAL [...]

Read more

18 05 2017 - Beslut årsstämma

170518 PM Crowdsoft beslut årsstämma [...]

Read more

17 05 2017 - Valberedningens förslag till årsstämman

170517 PM Crowdsoft valberedning [...]

Read more

16 05 2017 - Årsredovsning 2016 samt kallelse till årsstämma

170510 PM Crowdsoft årsredovisning Crowdsoft ÅR 2016 FINAL Fullmaktsformulär 170518 PM Crowdsoft 170420 kallelse årsstämma [...]

Read more

31 03 2017 - Nyhetsbrev Q1 2017

Här kommer nyhetsbrevet för Q1! nyhetsbrev mars 2017 pa4 [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

10 03 2017 - Emissionsprospekt

Prospekt och informationsmaterial om emissionen: Redeye info Prospekt Crowdsoft Technology AB 556725-4866 2017-03-10 Folder Crowdsoft Technology 556725-4866 2017-03-10 [...]

Read more