C-One blog

03 07 2017 - InterportPolice and Crowdsoft in cooperation

IPP press release 170703 [...]

Read more

30 06 2017 - Nyhetsbrev juni 2017

Nyhetsbrev juni 2017 final [...]

Read more

30 03 2017 - Preferential stock issue completed

Preferential stock issue completed. Please see attached documents for details (only in Swedish). PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

30 03 2017 - Företrädesemissionen genomförd

Företrädes emissionen genomförd. Utfallet redovisas i bifogat document. PM Crowdsoft 170330 emission utfall [...]

Read more

10 03 2017 - Stock issue

Prospect and information folder about share issue: Redeye info Prospekt Crowdsoft Technology AB 556725-4866 2017-03-10 Folder Crowdsoft Technology 556725-4866 2017-03-10 [...]

Read more

07 03 2017 - HOSPITAL SECURITY

A hospital is a large, open facility with a considerable number of people who pass through it. These include nurses, other medical staff, patients, relatives, visitors, suppliers, hospital employees and more – all with different agendas. Health [...]

Read more

13 02 2017 - Involve the people that care about the safety and security in your environment!

Involve the people that care about the safety and security in your environment This week we would like to share a couple of experiences pertaining to critical environments and also mention our own breakfast seminar we held this week. The Digigov conf [...]

Read more

22 11 2016 - “Facebook har fått kalla fötter, slutar samla in data från europeiska Whatsapp-användare.” skriver IDG – Borde den nyheten ge din organisation kalla fötter?

I förra veckan framkom i bland annat IDG att 28 europeiska myndigheter gemensamt uppmanade Facebook att sluta med insamlingen av data från WhatsApp eftersom den kan innebära ett åsidosättande av den nationella dataskyddslagstiftningen inom EU. [...]

Read more

17 10 2016 - Crowdsoft i samarbete med Ascom för sjukvården

Crowdsoft Technology AB har avtalat med Ascom om att ingå ett partnerskap gällande Crowdsofts kommunikationssystem C-One och Ascom Myco, en smartphone speciellt utvecklad för sjukvårdssektorn. Crowdsoft stärker därmed sin ställning på den glo [...]

Read more

28 09 2016 - Investerarpresentation i Kalmar

CEO Alf Eriksson presenterade Crowdsoft på Redeyes investerarträff i Kalmar. Titta på en inspelning av presenationen här: Investerarpresentation i Kalmar [...]

Read more